Çevre İlkelerimiz

1. ilke: çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemelidir.

2. ilke: çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemelidir.

3. ilke: çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemelidir.

Turkuaz Otomotiv Grubu, tüm operasyonlarında yenilikçi ve sürdürülebilir bir çevresel yaklaşım benimsemiştir.

Kamunun “sürdürülebilir” olanı kucakladığının bilincinde olarak, çevresel aktivitelerimizden bütünleşik, şeffaf ve güvenilir bir yönetim ve kamuyla iletişim ve işbirliğini benimsemekteyiz.

Farklı sektörlerdeki operasyonlarımızda temel ilkemiz, “ürünlerin ve hizmetlerin yaşam döngüsünün sorumluluğunu üstlenmektir.”

Bu türden bir yaklaşımla, operasyonlarımızı, çevre üzerindeki etkilerini gözeterek gelişimimizin her aşamasında yönetmekteyiz.

KURUMSAL ÇEVRE POLİTİKAMIZ

1.Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
2.İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
3.Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
4.Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.

GRUP İCI ÇEVRE POLİTİKASI GEREKLİLİKLERİ

7.Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz.
8.Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.
9.Çevresel etkilerimizi belirleriz.
10.ötesinde
11.Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.
12.Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz.
13.Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.
14.Uygulamalarımızda sistematiklik sağlar, işletmeler arası sinerji yaratırız.
15.İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz dahil herkesin uygulamasını sağlarız.
16.Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri proaktif yaklaşımla tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri zamanında, eksiksiz olarak almaya çalışırız.
17.Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz.
18.Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.
19.Faaliyetlerimizi yalın bir şekilde raporlarken, bilgiye erişimi kolaylaştırırız.

Faaliyetlerimizi yalın bir şekilde raporlarken, bilgiye erişimi kolaylaştırırız.