Risk Yönetimi

Turkuaz Otomotiv Grubunda takip edilen riskler aşağıdaki temel kategoriler altında gruplanmaktadır:

Uyum Riskleri: Yürürlükteki kanunlara, diğer hukuki düzenlemelere, etik kurallara, şirket içi politika ve yönetmelikler gibi tanımlı kurallara uyulmaması halinde karşılaşılabilecek yasal müeyyideler ile itibar, maddi vb. kayıpları ifade etmektedir. Topluluk iştiraklerinin uyum risklerini belirlenen çerçevede etkin olarak yönetmelerini desteklemek amacıyla Grup ,yönetim tarafından yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Finansal Riskler: Şirketin finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri ifade eder. Finansal riskler, döviz kurlarından, nakit yönetiminden, emtia fiyatlarından kaynaklanan riskler kapsamaktadır.

Turkuaz Otomotiv Grubunda kur riskine karşı gerek duyulduğu durumlarda arac alimlari icin holding bunyesinden borclanma yaparak arac stoklarini artirabilir. Ayrıca kur riskinin nakit yönetiminde kısa vadeli dalgalanmalar yaratmaması için alimlar fazlara bölünerek disbritor tarafida zamana yayılabilir.

Stratejik Riskler: Bir şirketin kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal risklerdir. Planlama, iş modeli, iş portföyü, kurumsal yönetim ve pazar analizi gibi alanlardan kaynaklanan riskler stratejik riskler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Grup seviyesinde stratejik risklerin etkin yönetimi uzun vadeli dinamik bir portföy yönetimi bakış açısı ile yürütülmektedir. Turkuaz Otomotiv Grubu’nun portföy yönetimine egemen olan temel ilke rekabet üstünlüğü yaratılabilecek alanlara odaklanarak özkaynakları hızlı büyüyen, kârlılığı yüksek ve sürdürülebilir işlerde kullanmaktır. Portföyün sektörel, coğrafi, müşteri profili, teknoloji ağırlığı, gibi kriterlere göre çeşitlendirilmesi üzerinde Grup düzeyinde çalışılmaktadır.

Operasyonel Riskler: Şirket içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve ihmallerden, şirket yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, yönetim hatalarından, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalardan kaynaklanabilecek kayıpların ortaya çıkma, hatta şirket faaliyetlerinin zararla sonuçlanma olasılığı olarak tanımlanmaktadır.

Denetim Grubu tarafından yapılan çalışmalarla şirket süreçleri ve sistemleri, bu risklerin belirlenmesine ve bertaraf edilmesine dönük olarak kontrol edilmektedir.

Marka / İtibar Yönetimi Riskleri: Şirket’in, unvanı ve ticari markalarının etkin bir şekilde yönetilememesi sonucunda değer kaybetmesi veya çeşitli olayların sebep olduğu itibar zedelemesi yüzünden ürün ve hizmetlerine olan talebin azalması ve müşteri, kâr ve rekabet gücünü kaybetmesidir. Çoklu disiplinden oluşan bir takip ve yönetim sistemiyle Grubun temel varlığı olan marka /itibar riskleri izlenmekte ve gerekli müdahalelerle yönetilmektedir.

Dış Çevre Riskleri: Şirketin kendi faaliyet ve yönetim süreçleriyle etkileyemediği dış faktörlere – doğal afetler, siyaset ve ekonomide içi ve dış gelişmeler, faaliyetleri kamu düzenlemelerine tabi sektörlerde kural koyucunun alacağı yeni kararlar, rekabet kurallarında yapılacak değişiklikler gibi – dayalı risklerdir. Riskleri bertaraf etmek için alınabilecek azami önlemler alınmakla birlikte uygun olan durumlarda risklere karşı sigorta yaptırılmaktadır.

Turkuaz Otomotiv Grubu varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum, itibar raporlama, dış çevre sair her türlü riskin erken teşhisi, gerekli önlemlerin belirlenmesi ve riskin yönetilmesini değerlendirmek ve Yönetim Kurulu’nu bu hususlarda karar alması için bilgilendirmektir. Komite, amacına yönelik olarak, Turkuaz Otomotiv Grubu’nun maruz olduğu riskleri ortaya koyup değerlendirmekte, geliştirilen raporlama sistemi ile izlemekte ve alınan tedbirleri takip etmektedir. Komite,9 birim mudurunun kendi alanlarindaki riskler ile ilgili Genel Muduru baskanliginda toplanip Yonetim Kurulu’nu bilgilendirmektedir.