İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, tüm Turkuaz Otomotiv Grubu’nun Tüm markalarının en öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Tüm Markalar, sektöre gerekliliklerini gözeterek hazırladıkları iş sağlığı ve güvenliği politikaları ile “0” iş kazasını hedeflemekte, bu amaçla en son teknoloji ve uygulamaları bünyelerine katmaktadır.

“Turkuaz Otomotiv Grubu’nda, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefi doğrultusunda, İSG yönetimi, direktiflerince hazırlanan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde uygulanmaktadır. Buna ek olarak risk değerlendirme, makina güvenliği, iş izinleri sistemi, İSG kapsamında yapılan hijyen ölçümleri ve ekipman kontrollerinde TSE standartları da uygulanmaktadır.

Mevzuat kapsamında çalışan sayısına bağlı olarak oluşturulan İSG kurulları, 2014 yılında da çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Topluluk genelinde tüm İSG kurulları bağımsız olarak çalışmakta, İSG verileri belirli periyotlarla Turkuaz Otomotiv ’e raporlanmaktadır.

Grup markalarının faaliyetlerine bağlı olarak almış̧ oldukları, ISO kalite denetimleri sırasında İSG uygunluğu denetlenmektedir (Örneğin; Acil durumlara hazırlık, eğitimler, risk değerlendirme çalışmaları vb.). Gerek yasadaki ve gerekse toplu iş sözleşmelerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler aynen uygulanmaktadır. Topluluk şirketlerinde iş kazası, meslek hastalığı, istatistikleri tutulmakta, ilgili veri düzenle olarak Yönetim’e raporlanmaktadır.

Turkuaz Akademi “0” iş kazası hedefiyle tüm faaliyetlerinin odak noktasında “insanın” yer aldığı Turkuaz, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini Akademi çatısı altında toplayarak hayata geçirmiştir. Böylece çalışanlarına iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda teorik eğitimlerin yanı sıra pratiğe dayalı eğitimler vermeye başlamış̧ ve iş ortaklarını, tedarikçileri de içine alacak bir yapı kurulmuştur.

Proje;

Risklerim için 5 Dakika!- R5 Uygulaması, “Risklerim için 5 Dakika” sloganı ile tüm çalışanların iş surecinde her etkinlik öncesinde kendi risk değerlendirmelerini yaparak kayıt altına almasıdır. Bu şekilde İSG uygulamalarına bireysel etkin katılımın sağlanması, çalışanların iş öncesinde İş Güvenliği gözlüğü ile iş ile ilgili tehlikeleri tanımlaması ve riskleri değerlendirerek önlemler geliştirmesi hedeflenmektedir. Risk değerlendirmesi sonrası tehlikeli ise başlanmaz ve yöneticilere haber verilerek ilave tedbirler alınır. Uygulama 2015 yılsonu başlayacak olup takvime alınmıştır.